DirectPay in de samenleving.

DirectPay is zich zeer bewust van de maatschappelijke context rondom onze dienstverlening. Het maatschappelijke vraagstuk achter het beleidsjargon ‘problematische schulden’ gaat over mensen. Mensen die vaak minder weerbaar zijn. Als DirectPay leert dat een vordering betrekking heeft op zo’n debiteur dan schakelen wij de specialisten van BringWay in. Via dit platform wordt sneller en efficiënter een voor alle betrokkenen passende oplossing bereikt. Hierbij wordt niet alleen onze vordering gewogen, maar wordt ook gekeken naar de totale sociale en financiële positie van een debiteur.

DirectPay probeert extra kosten te vermijden en werkt altijd mee aan het bieden van perspectief. Onze debiteuren kunnen zich beroepen op een aantal bijzondere regels, hun rechten. Dit is uniek in de Nederlandse markt. DirectPay streeft naar een betalingsregeling op maat. Wij bieden elke debiteur aan de regeling te toetsen aan de geldende Nibud-standaarden. In 2017 trof DirectPay een kleine 80.000 regelingen.

DirectPay wil recht doen aan elke debiteur. Dat sluit risico’s en fouten echter niet volledig uit. Daarom monitoren wij dagelijks de reguliere en de sociale media op onze dienstverlening en die van onze opdrachtgevers. Tekenen van onvrede zijn een call to action. Uitgangspunt is dat het proces om te komen tot betaling zorgvuldig, respectvol en oplossingsgericht moet zijn. Een debiteur mag nooit ten onrechte worden gedwongen tot het doen van een betaling.

DirectPay is per 26 februari 2020 aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso ondernemingen (NVI). De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso.