DirectPay levert.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat adagium geldt zeker ook voor uw business.
Voorkomen van openstaande debiteurenposten is beter dan tijdrovende en dure incassoprocedures.

DirectPay biedt op individueel niveau inzicht in uw (potentiële) klanten. Wij maken een gedegen  inschatting over het (toekomstig) betaalgedrag van consumenten en bedrijven. Wij garanderen desgewenst de betaling, zodat u zorgeloos zaken kunt doen.

Wij managen dit risico met behulp van onze unieke data-analyses en geavanceerde risico-modellen. Met onze fraude- en creditscores krijgt u een reële inschatting van het betaalgedrag van uw klanten en beperkt u effectief uw financiële risico.

DirectPay kan optreden als uw debiteurenadministratie. Met uitgekiend debiteurenbeheer houden we uw klanten te vriend en bereiken we op efficiënte wijze dat uw rekeningen waar mogelijk, tijdig betaald worden. Daarbij leveren we maatwerk en benaderen we debiteuren in overeenstemming met uw wensen.

U stuurt uw factuur niet meer naar uw klanten, maar naar ons en u krijgt uw rekeningen direct betaald. Hoe fijn is dat? Tegen een kleine vergoeding bent u van alles af: debiteurenadministratie, incassoprocedures, openstaande rekeningen, te late betaling, wanbetaling. Daarbij treden wij uitermate correct op tegen uw klanten zodat uw relatie met uw klanten goed blijft.

Wilt u meer informatie?

Niet iedereen betaalt zijn rekeningen. Daar zijn meerdere redenen voor zoals een gebrek aan overzicht, krap bij kas en soms ook gewoon onwil. Het innen van dergelijke facturen is een vak apart. Je moet in beeld brengen wat de reden is, helpen bij het oplossen van problemen en als men wel kan maar niet wil betalen, de gang naar de rechter maken. Dat vereist een organisatie en vooral IT-systemen die daar speciaal op gebouwd zijn. DirectPay is gespecialiseerd in het innen van moeilijk inbare rekeningen. Daarbij gaan we respectvol te werk en leveren we maatwerk voor elke vordering en elke debiteur. Als lid van de NVI (Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen) voldoen we aan de hoogste eisen.

Voor u betekent dit dat u uw onbetaalde rekeningen aan ons verkoopt. Zo krijg u verreweg het grootste deel van oninbare vorderingen alsnog betaald. Daarmee voorkomt u dat uw cashflow achterblijft en voorkomt op langere termijn structurele, financiële problemen. En voor uw wel-betalende klanten betekent dit dat zij geen opslag hoeven te betalen voor wanbetalers.

DirectPay is door de AFM gelicentieerd om dergelijke vorderingen te kopen en te innen. Deze officiële vergunning betekent dat u aan alle zorgvuldigheidsvereisten voldoet en dat wij ook met uw niet-betalende klanten respectvol omgaan.

Meer weten?