DirectPay levert.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat adagium geldt zeker ook voor uw business.
Het voorkomen van een falende betaling is beter dan een ingewikkeld en tijdrovend proces na het leveren van uw dienst.

DirectPay biedt op individueel niveau inzicht in uw (potentiële) klanten. Wij maken een gedegen  inschatting over het (toekomstig) betaalgedrag van consumenten en bedrijven. Wij garanderen desgewenst de betaling, zodat u zorgeloos zaken kunt doen.

Wij managen dit risico met behulp van onze unieke data-analyses en geavanceerde risico-modellen. Met onze fraude- en creditscores krijgt een reële inschatting van het betaalgedrag van uw klanten en beperkt u effectief uw financiële risico.

Meer weten over wat onze inzichten voor uw bedrijf kunnen betekenen?

DirectPay beheert vorderingen. Met uitgekiend debiteurenbeheer realiseren we op een vriendelijke manier een optimale return. Uiteraard leveren we hierin maatwerk en benaderen we debiteuren in overeenstemming met uw wensen.

Onbetaalde rekeningen zetten uw cashflow onder druk. Wij kopen uw vorderingen zodat u geen kredietrisico meer loopt en beschikt over directe liquiditeit. Dankzij een AFM-licentie kopen wij facturen en uw non-performing loans. Wij kopen eenmalig of periodiek uw vorderingen. De waarde van uw portefeuille wordt nauwkeurig geanalyseerd en vastgesteld op basis van geavanceerde datamodellen en de door u gewenste dunningsprofielen.

DirectPay koopt vorderingen in Nederland, Duitsland, Scandinavië en België.

U bespaart tijd en geld en wij verzorgen op een vriendelijke, efficiënte en verantwoorde wijze de verdere opvolging. U verlaagt uw debiteurenrisico, kent een gegarandeerde uitbetaling op uw debiteurenportefeuille en bespaart op operationele kosten. Vanzelfsprekend houdt u inspraak in de manier waarop uw klanten worden benaderd en de betaalmogelijkheden die zij krijgen aangeboden.

U richt zich op uw kerntaken en wij geven uw klanten de beste zorg.

Wilt u meer informatie?