Genel hüküm ve koşullar.

 1. Bu ödeme koşulları bir podoloogun muayenehanesinde geçerli olan ödeme koşullarıdır.                                        Ödeme hüküm ve koşulları ödeme sözleşmesinin bir parçasını oluşturur ve bu sözleşmenin imzalanmasından önce veya imzalanması sırasında hastaya elden verilir.
 2. Bu ödeme hüküm ve koşullarında, rastlandığı yerlerde “hasta” terimi, hastanın yasal temsilcisi anlamına da gelir.
 3. Tedavi giderleri, Hollanda Bakım Otoritesi (NZa) tarafından belirlenen yürürlükteki fiyat tarifesine göre hesaplanacaktır. Teknoloji masrafları ayrıca fatura edilir.
 4. Hastanın bir randevuya gelme konusunda engeli varsa, randevuyu geç 24 saat önce bunu iptal etmesi gerekir. Hasta randevusunu (zamanında) iptal etmezse ve bu süre zarfında deklare edilebilecek başka bir iş yapılamadıysa, podolog, rezerve edilen süreyi fatura edebilir. Rezerve edilen süre hastaya fatura edilecek olursa bu, planlanan tedavi ile ilgili makul olarak belirlenecek bir oran (yüzde 0-100 arası) olacaktır.
 5. Hasta, kapsamlı ve derin etkisi olacak her türlü tedaviden önce, tedavi (nitelik, amaç, sonuçlar, riskler, olası seçenekler ve gelecek), tahmini ücret ve tahmini teknik giderler konusunda net ve istenirse yazılı olarak bilgilendirilecektir. Aynı şekilde hasta, tedavi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, tedavi süresinin aşılması ve/veya fiyatların NZa tarafından arada değiştirilmesi hali hariç, %15’ten fazla aşılması halinde de bilgilendirilecektir. Tedavi için tahmin edilen süre sadece bilgi verme amaçlıdır ve buna dayanarak hak iddia edilemez.
 6. Hasta, faturayla ilgili olası sorularını fatura tarihinden sonraki 14 gün içinde 088 – 900 6666 numaralı telefondan Direct Pay Services’e  yöneltmelidir.
 7. 16 yaşından küçük hastaların tedavilerinin giderlerini yasal temsilcisinin ödemesi gerekir. Yasal temsilci giderleri karşılayacağını yazılı olarak bildirmediği sürece giderleri, 16 veya 17 yaşındaki hastanın ödemesi gerekir.
 8. Eğer fatura üzerinde sağlık sigorta şirketi tarafından yapılacak bir ödeme gösterilmiyorsa, hasta faturayı sağlık sigorta şirketine gönderebilir. Hasta, sahip olduğu sağlık sigortasına bağlı olarak, podolojik/podoterapöötik bakım için ödeme alabilir. Hasta sigortasının koşullarını görmek için poliçesine bakabilir.
 9. Direct Pay Services, eğer gerekiyorsa, faturayı sağlık sigorta şirketinden doğrudan tahsil edecektir.
 10. Direct Pay Services’in ödeme vadesi 14 gündür. Bu ödeme vadesi, sağlık sigortası faturayı (henüz) hastaya ödemediği durumlarda dahi bağlayıcıdır.
 11. Hasta fatura bedelini fatura tarihinden sonra 14 gün içinde ödemezse, başka bir ödeme gecikmesi tebligatı aranmaksızın temerrüte düşmüş sayılır. Hasta o andan itibaren ayda %0,75 oranında veya daha az bir faiz borçlanacaktır. Hastaya bir ödeme hatırlatması gönderilir.
 12. Eğer hasta ödeme hatırlatmasından sonra 14 gün içinde ödemeyi yapmazsa, ana para için kendisine ikinci bir ödeme hatırlatması gönderilir. Hasta o andan itibaren ayda %0,75 oranında borçlanacaktır.
 13. Eğer hasta ödeme hatırlatmasından sonra 14 gün içinde ödemeyi yapmazsa, Direct Pay Services tahsilat tedbirleri al(dır)acaktır.
 14. Deklare edilen tutarların tahsil edilmesiyle bağlantısı olan mahkeme dışı tüm tahsilat giderleri, hastaya fatura edilecektir. Mahkeme dışı tahsilat giderleri yasalarla düzenlenmiştir ve en az 40 € tutarındadır (KDV dahil). Olası adli dava giderlerinin hasta tarafından ödenmesi gerekebilir.
 15. Hastanın yapacağı ödeme ilk olarak giderleri karşılamak, ikinci olarak faizin ödenmesi ve son olarak ana paranın ödenmesi için kullanılacaktır.
 16. Ödemede gecikme olması halinde podologun, ödeme gecikmesinin miktarı, tedaviye duyulan ihtiyaç veya aciliyet aksini gerektirmediği sürece, tedavinin devamını ertelemeye ya da tedaviyi sadece nakit ödeme karşılığı yapmaya hakkı vardır.
 17. Podolog ödeme yükümlülüğünün ertelemesini onaylamadığı sürece, hastanın resmi bir şikayette bulunmuş olması ödeme yükümlülüğünün ertelenmesine neden olmaz.
 18. Ödeme yükümlülüğü, hastanın tedavi sözleşmesini iptal etmesi ya da podoloogdan, tedaviyle ilgili bilgiyi ya da işlemleri bir başkasına transfer etmesini istemesi yüzünden son ermeyecektir.
 19. Bu ödeme hüküm ve koşullarının herhangi birinin hükümsüz veya hükümsüz kılınabilir olması, diğer hükümlerin geçerliliğinde bir değişikliğe yol açmaz.

DirectPayim

Bir referans numarası aldınız mı?

Oturum açarken sorun yaşarsanız, vraag@directpay.nl aracılığıyla çalışanlarımızdan biriyle temasa geçebilirsiniz.