Gizlilik.

DIRECT PAY SERVICES B.V. GİZLİLİK BEYANI Giriş Direct Pay Services B.V. (aşağıda: “DirectPay”), hizmet alanların, müşterilerin (borçlular) ve çalışanların bilgilerinin gizliliğine büyük saygı göstermektedir. Bir faktoring şirketi olarak DirectPay kişisel verileri işler ve bu nedenle bu verilerin doğru şekilde işlenmesinden sorumludur. Bunu nasıl yaptığımızı bu gizlilik bildiriminde açıklıyoruz. İşleme sorumlusu olarak DirectPay DirectPay, hizmet alanların alacaklarını satın alır ve bu nedende işleme sorumlusudur’. DirectPay, Alacağı devralır almaz kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç ve araçları belirler. Böylece yeni bilgi kişisel bilgilerin gizliliği yönetmeliği (“AVG”) uyarınca kendimiz sorumlu oluruz. Hangi kişisel bilgileri işlediğimizi ve bunun neden gerekli olduğunu aşağıda detaylarıyla açıklıyoruz. DirectPay, bir hizmet alan adına idari işler yapıyorsa ve bu arada hizmet alan, alacağın sahibi olmayı sürdürüyorsa, DirectPay, AVG anlamında “işleyici”dir. Hüküm ve koşullar Kişisel bilgilerin işlenmesi açısından hizmet alanın bu bilgileri yasal açıdan geçerli bir şekilde ve AVG ve gizlilikle ilgili diğer geçerli kanun ve yönetmelikleri dikkate alarak toplamış (işlemiş) olması önemlidir. Bu sırada müşteriler (borçlular) alacağın planlanan transferinden ve buna bağlı kişisel verilerin DirectPay’e verildiğinden ve kişisel verilerin DirectPay tarafından Credit Exchange şirketler grubu bünyesindeki DirectPay’e kardeş şirketler tarafından işlendiğinden haberdar edilmelidir. Kişisel veriler ve amaçlar Hizmetimizi iyi gerçekleştirebilmemiz için kişisel verilerin işlenmesi gereklidir. DirectPay, kişisel verileri AVG ve diğer kanun ve yönetmelikleri dikkate alarak kullanır. Kişisel verileri kullanma amaçlarımız şunlardır::

 1. Faktoring sözleşmesinin uygulanması
 • Faktoring hizmeti şunları içerir:
 • Hizmet alanların müşterilerden (borçlular) alacaklarını (kısmen) devralmak;
 • Bize teslim edilen alacakların doğruluğunu (kısmen) kontrol etmek;
 • Alacak tahsilatı için müşterilere bildirim göndermek;

 

 1. Kredibilite testleri ve ödeme davranışı
 • Hizmet alanlar DirectPay aracılığıyla (yeni) müşterilere (borçlu) hakkında bir kredibilite testleri yapabilirler;
 • DirectPay, müşterilerin (borçlular) kredi riskleriyle ilgili bir değerlendirme yapmak ve kovuşturma ve dolandırıcılığı önlemek üzere müşterilerin (borçlular) verilerini, ödenmemiş borçlarını ve ödeme miktarını kullanır.

 

 1. Kredi yönetimi
 • Tahsilat portföylerini segmentlere ayırmak amacıyla İstatistiksel modeller geliştirmek ve böylece tahsilat sonuçlarında optimalizasyona ulaşmak.

 

 1. Müşteriyle (borçlu) temas
 • Yönetim ve tahsilat sürecinin mümkün olan en iyi şekilde yürümesini sağlamak için müşteriyle (borçlu) temas gereklidir.

 

 1. Hizmet alana ve/veya müşteriye (borçlu) ödeme yapmak
 • Hizmet alanlara ödeme yapmak ve alacaklı olunmadığı halde alınan ödemeler için müşterilere (borçlu) ödeme iadesinde bulunmak.

 

 1. AVG’ye dayalı haklarını uygulaması halinde, ilgili şahsın kimlik bilgilerinin kontrolü
 • İlgili bir şahıs AVG’den kaynaklanan bir hakkı kullandığı anda, DirectPay, bir pasaport ya da kimlik belgesinin bir kopyası aracılığıyla, başvurunun gerçekten ilgili şahıs tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol eder. İlgili şahsın kimlik kontrolü tamamlanır tamamlanmaz pasaportu ya da kimlik belgesi imha edilir.

 

 1. Hizmet alanlar ve müşteriler (borçlular) ile yapılan telefon görüşmelerinin kayda alınması
 • DirectPay çalışanlarının telefon hizmetini iyileştirmek üzere, hizmet alanlarla ve müşterilerle (borçlular) yapılan telefon görüşmeleri tarafımızdan kayda alınır. Doğal olarak onları, görüşmenin başlangıcında bu konuda bilgilendiririz.

DirectPay, ileride sözü edilecek olan amaçlarla, müşterilerin (borçlular) aşağıdaki kişisel verilerini işler:

İAİ verileri (İsim, Adres, İkametgah) Faktoring sözleşmesinin uygulanması, kredibilite testleri, ödeme davranışı, Kredi yönetimi, Müşteriyle (borçlu) temas, Ödemeler
Cinsiyet Faktoring sözleşmesinin uygulanması, Müşterinin müşterisiyle (borçlu) temas, ödeme davranışı
Doğum tarihi Faktoring sözleşmesinin uygulanması, kredibilite testleri ve ödeme davranışı, Kredi yönetimi
E-posta adresi Faktoring sözleşmesinin uygulanması, Müşterinin müşterisiyle (borçlu) temas
Telefon numarası Faktoring sözleşmesinin uygulanması, Müşterinin müşterisiyle (borçlu) temas
Fatura tutarları Faktoring sözleşmesinin uygulanması, kredibilite testleri ve ödeme davranışı, Ödeme
Ödemeler Kredi yönetimi, ödeme davranışı
Kimlik belgesinin kopyası (Fotoğraf ve Yurttaş Hizmet Numarası örtük olacak) AVG’den kaynaklanan hakların kullanılması
Banka hesap numarası Ödemeler
Borçlu numarası Faktoring sözleşmesinin uygulanması
Telefon konuşmaları Kalite iyileştirmesi

  DirectPay, sonrasında sözü edilen amaçlarla, hizmet alanların aşağıdaki kişisel verilerini işler:

İAİ verileri Faktoring sözleşmesinin uygulanması, hizmet alanlarla temasa geçilmesi, ödemelerin yapılması, Sözleşmenin imzalanması sırasında hizmet alanın kimliğinin doğrulanması (DirectPay ile müşteri arasında), ödemelerin yapılması
Ticaret sicil örneği verileri Faktoring sözleşmesinin uygulanması, sözleşmenin imzalanması sırasında müşterinin doğrulanması (DirectPay ile müşteri arasında),
Banka hesap numaraları Ödemelerin yapılması, ödemelerin rezerve edilmesi
Ödemeler Faktoring hizmeti
E-posta adresi Müşterilerle temasa geçme
Telefon numarası Müşterilerle temasa geçme
Fatura miktarı Ödemeler
Kimlik belgesinin kopyası (Fotoğraf ve Yurttaş Hizmet Numarası örtük olacak) AVG’den kaynaklanan hakların kullanılması
Telefon konuşmaları Kalite iyileştirmesi

  DirectPay, müşteri adaylarının kişisel verilerini sonrasında belirtilen amaçla işler:

İAİ verileri Müşteri adayıyla temasa geçme
E-posta adresi Müşteri adayıyla temasa geçme
Telefon numarası Müşteri adayıyla temasa geçme
Ciro bilgileri Hizmetin hem müşteri adayı, hem de DirectPay açısından karlı olup olmadığı konusunda tahminde bulunmak

  DirectPay, web sitesi ziyaretçilerinin müşteri kişisel verilerini sonrasında belirtilen amaçla işler:

IP adresi Web sitesi kullanım analizi

  DirectPay, dış tarafların (irtibat kişilerinin) ve hizmet sağlayıcıların aşağıdaki kişisel verilerini sonrasında belirtilen amaçla işler:

İAİ verileri Tarafla/hizmet sağlayıcıyla temasa geçin
Telefon numarası Tarafla/hizmet sağlayıcıyla temasa geçin
E-posta adresi Tarafla/hizmet sağlayıcıyla temasa geçin

  Kişisel eriler işlemenin yasal zemini Müşterilerin (borçlular) kişisel verilerinin işlenmesi bir sözleşmenin veya kredibilite testine dair haklı bir çıkarın uygulanması sırasında gereklidir. Hizmet alanların kişisel verilerinin işlenmesi hizmet alanın taraf olduğu bir sözleşmenin uygulanması sırasında gereklidir. Müşteri adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi müşteri adayının taraf olacağı bir sözleşmenin imzalanmasının giriş aşamasında gereklidir. DirectPay şu tarafların kişisel verilerini alır: –             Hizmet alanlar –             Müşteri adayları –             Müşteriler (borçlular) –             Web sitesi ziyaretçileri –             Dış taraflar ve hizmet sağlayıcılar.   DirectPay’in bazı durumlarda kişisel verileri üçüncü taraflara iletmesi gerekir. Bu aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • İletmenin, verilerin toplanma amacıyla uyumlu olması halinde;
 • verilmenin yasal bir zemine dayalı olması (yani yasalara dayalı olarak yapılması) halinde;

DirectPay kişisel verileri şu taraflara verebilir:

 • Müşteriler (borçlular) (müşterilerin [borçluların] kendi verileri);
 • Hizmet alanlar;
 • DirectPay çalışanları;
 • Tahsilat bürosu/icra dairesi;
 • AVG anlamında işlemeci olarak DirectPay’e hizmet sunan ve hizmet sağlamaları için kişisel verileri gerekli olan (ör. web barındırma şirketleri, pazarlama ofisleri) ve DirectBay’in işlemeci anlaşmaları yaptığı hizmet sağlayıcılar.

Saklama süresi DirectPay, kişisel verileri, verilerin toplandığı amaç için gerekli olan süreden daha uzun süre işlemez. 7 yıllık mali saklama yükümlülüğü gibi bir yasal saklama süresi geçerli olduğunda bu süre kullanılacaktır. Kişisel veriler istatistiksel amaçlarla veya tarihsel araştırma saklanabilir veya arşiv yönetimi için, uygun güvenceler alınarak saklanabilir. Güvenlik DirectPay, teknolojinin mevcut durumu ve uygulama giderlerinin yanında, kişilerin hak ve özgürlükler açısından nitelik, kapsam ve bağlam ve işleme amaçları ve olasılık ve ciddiyet açılarından birbirinden farklılık gösteren riskleri dikkate alarak,  kendisi tarafından işlenen kişisel verilerin  güvenliğini almak üzere uygun teknik ve örgütsel güvenlik tedbirlerini alır. Bu tedbirler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • Kişisel verilerin psödonimizasyonu ve şifrelenmesi
 • İşlemenin gerçekleştiği hizmet ve sistemlerin kalitatif açıdan iyi bir şekilde düzenlenmesi
 • Beklenmedik bir olay halinde kişisel verilerin kalıcı olarak kaybolması
 • Güvenliğin düzenli aralıklarla test edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Kişisel verilere erişimi olan çalışanlar bunları (yasal bir hüküm aksini emretmediği sürece) sadece DirectBay’in talimatı üzerine işleyebilir

  Gizlilik beyanı DirectPay’le ilgisi olan tüm çalışanlar, bilgi sahibi oldukları tüm verileri gizli tutmakla yükümlüdürler. Kişisel veriler sadece, çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli olduğunda kullanılır. DirectPay’in tüm çalışanları, işe girerken bir gizlilik beyanı imzalar.   Veri koruma görevlisi DirectPay, veri koruma için bir görevli tayin etti. Veri koruma görevlimizin adı S. Faber’dir. Kendisinin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Adres:   Blaak 16, 3011 TA Rotterdam E-posta:    privacy@directpay.nl Tel:        088 – 900 6666   Haklar İşlediğimiz verileriniz hakkında aşağıdaki yasalara sahipsiniz:

 • Hangi kişisel verilerinize sahip olduğumuzu ve onlarla ne yaptığımızın size açıklanması
 • Elimizdeki verilerinizi incelemek
 • Kişisel verilerin değiştirilmesini sağlamak
 • Kişisel verileri silmek
 • Veri taşınabilirliği hakkı
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlama hakkı
 • Belirli bir kullanıma itiraz (örneğin, kredibilite testi ve ödeme davranışına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi)
 • Karar verilirken bir insanın gözden geçirmesi hakkı

Hak kullanma isteğinizle ilgili soru ve isteklerinizi şu adrese gönderebilirsiniz: Direct Pay Services B.V. T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming Blaak 16 3011 TA Rotterdam Haklarınızdan birini kullanırken, isteğinizle birlikte pasaportunuzun ya da kimlik belgenizin bir kopyasını göndermenizi rica ediyoruz. Bunu yaparken yurttaş hizmet numaranızı ve fotoğrafınızı gizleyin. Bunu yapmasanız DirectPay bu görevi üstlenecektir. Gizlilikle ilgili genel sorularınız için bile daima bizimle temasa geçebilirsiniz. Şikayet Size doğru şekilde yardımcı olmadığımızı düşünüyorsanız, yasak gözetmen olan Kişisel Veri Otoritesine bir şikayette bulunma hakkınız var. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl adresinde nasıl şikayette bulunacağınızı bulabilirsiniz.  

DirectPayim

Bir referans numarası aldınız mı?

Oturum açarken sorun yaşarsanız, vraag@directpay.nl aracılığıyla çalışanlarımızdan biriyle temasa geçebilirsiniz.