Nu een paar vragen over uw inkomen en eventuele andere betalingsachterstanden. Met deze
informatie voorkomen we dat wij u een regeling aanbieden die niet bij u past.

Als u bij de vragen 4 tot en met 7 overal ‘nee’ op heeft geantwoord, kunnen wij waarschijnlijk de regeling aanbieden zoals u die wenst.
Schrik niet als u bij de vragen 4 tot en met 7 ergens ‘ja’ heeft ingevuld. Wij kunnen u waarschijnlijk gewoon verder helpen. En anders helpen we met een andere oplossing voor uw betalingsachterstand.
Om ons voorstel met u te bespreken en afspraken over de achterstallige betaling te maken, bellen we u.