Odroczenie lub umorzenie.

W przypadku każdego roszczenia, z którym mamy do czynienia, DirectPay zawsze stara się zastosować spłatę dostosowaną do indywidualnej sytuacji. Czasami oznacza to odroczenie spłaty lub (częściowe) umorzenie długu.

Prawo do odroczenia spłaty przysługuje Państwu, jeśli:

  1. Zgłoszą Państwo sprzeciw. Dopóki trwa procedura, przysługuje Państwu prawo do odroczenia spłaty.
  2. Mogą Państwo skorzystać z odroczenia spłaty przez okres trzech miesięcy, jeśli sytuacja osobista uniemożliwia Państwu uregulowanie zaległości płatniczych. Chodzi tutaj o chorobę, stratę bliskiej osoby, wypalenie lub inne problemy osobiste.
  3. Dokonali Państwo zgłoszenia związanego z doradztwem w zakresie zadłużenia i czekają Państwo na rozpatrzenie swojej sprawy. Otrzymują Państwo odroczenie spłaty na okres trzech miesięcy, który w razie potrzeby może zostać przedłużony.
  4. Znajdują się Państwo pod opieką doradcy ds. zadłużenia, który jest członkiem organizacji NVVK. Odroczenie obowiązuje przez okres, w którym opiekun zajmuje się rozpatrywaniem Państwa dokumentacji.

Mają Państwo wiele zaległości płatniczych starszych niż 60 dni. Na Państwa wniosek podejmujemy w tym zakresie ustalenia z innymi wierzycielami. Prawo do odroczenia spłaty przysługuje Państwu w okresie inwentaryzacji, który wynosi maksymalnie dwa miesiące. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt.

DirectPay umorzy koszty windykacji, jeśli w odpowiednim terminie okaże się, że:

  1. Korzystają Państwo z zasiłku socjalnego.
  2. Państwa wynagrodzenie wynosi mniej niż płaca minimalna.
  3. Żyją Państwo poniżej poziomu minimum socjalnego.

Do całkowitego lub częściowego umorzenia długu kwalifikują się Państwo, jeśli:

  1. Korzystają Państwo z zasiłku socjalnego przez okres dłuższy niż dwa lata.
  2. Żyją Państwo poniżej poziomu minimum socjalnego bez perspektywy poprawy sytuacji.

 

Uwaga: Z każdym prawem wiążą się również pewne obowiązki. Aby skutecznie skorzystać z programu spłaty zadłużenia, konieczne jest terminowe, wyczerpujące i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na pytania DirectPay. Tylko wtedy możemy dostosować nasze usługi i windykację zaległych należności do Państwa indywidualnej sytuacji.

Mój DirectPay

Czy otrzymali Państwo sygnaturę?

W razie problemów z zalogowaniem mogą Państwo kontaktować się z jednym z naszych pracowników obsługi klienta pod adresem vraag@directpay.nl

Na jaki rachunek mam przekazać swoją płatność?

DirectPay korzysta z różnych rachunków bankowych. W celu zapewnienia szybkiej i poprawnej realizacji płatności prosimy o korzystanie z numeru rachunku wskazanego w naszych pismach i wiadomościach e-mail.

Jestem dłużnikiem w WebCasso, ale otrzymałem powiadomienie od DirectPay. Czy to możliwe?

Tak, wszystko się zgadza. DirectPay oferuje możliwość skorzystania z programu spłaty zadłużenia. WebCasso jest firmą windykacyjną, która jest naszym zleceniodawcą.

Czy mogę skorzystać z programu spłaty zadłużenia?

Mogą Państwo skorzystać z programu spłaty zadłużenia, klikając pomarańczowy przycisk „Tak, chcę skorzystać z programu spłaty zadłużenia bez logowania”.

Mogą Państwo również skorzystać z tego programu, logując się na swój profil online. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć opcję „Mój DirectPay” po prawej stronie tego tekstu. Tam mogą Państwo uzyskać wgląd w całą swoją dokumentację.

 

Moje zobowiązania są już uregulowane. Co mam zrobić?

Jeśli uregulowali Państwo już swoje zobowiązania, a my o tym nie wiemy, oznacza to, że coś poszło nie tak. Przepraszamy! Aby sprawdzić, co poszło nie tak, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę drogą mailową na adres: vraag@webcasso.nl. WebCasso sprawdzi w takim przypadku, jak do tego doszło. Potwierdzenie zapłaty powinno zawierać przy tym następujące informacje:
– kwota płatności;
– numer rachunku (IBAN) odbiorcy;
– numer rachunku (IBAN) nadawcy;
– tytuł płatności.

O jaką fakturę (jakie faktury) chodzi?

Mogą Państwo samodzielnie przeglądać swoje faktury, logując się na swój profil online.
W tym celu należy zalogować się do sekcji „Mój DirectPay”, klikając tę opcję w prawym górnym rogu tego tekstu.

Otrzymałem pismo. Czego ono dotyczy?

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 088 900 6666 – natychmiast Państwu pomożemy. Ewentualnie mogą Państwo wypełnić formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w najbliższym możliwym terminie.