DirectPay en de deurwaarders.

In de media is aandacht voor deurwaarderskantoor Van den Bergh en partners. Van den Bergh was één van de Nederlandse deurwaarderskantoren waarmee DirectPay samenwerkt. Onder andere de website Follow the Money besteedt aandacht aan een (ongegrond verklaarde) tuchtzaak waarin Van den Bergh wordt beschuldigd van het onzorgvuldig handelen bij het leggen van beslag.

DirectPay is geen partij in deze tuchtzaak. Wel worden wij genoemd als een belangrijke opdrachtgever voor het betreffende deurwaarderskantoor en zouden de veronderstelde misstanden (ook) onze dossiers betreffen. Wij hebben hier kennis van genomen.

De geschetste gang van zaken en eventuele toekomstige ontwikkelingen nemen wij mee in de beoordeling van deze en andere deurwaarders waarmee wij samenwerken.