Ik wil een betalingsregeling.

Het kan zijn dat het bedrag dat u nog moet betalen te groot is om in één keer te betalen. Of dat het betalen van deze rekening andere financiële problemen of krapte veroorzaakt. Bij ons treft u een regeling, waarbij u in maandelijkse termijnen de schuld betaalt. U betaalt op maat. Dit regelt u zelf in ons online service portaal.

Het kan zijn dat ook ons aanbod voor u geen oplossing biedt. Neem dan contact met ons op 088 900 6666. Een medewerker kijkt dan samen met u wat wel mogelijk is. Mogelijk vinden wij samen een oplossing, of kunnen we helpen uw financiële problemen op een andere manier op te lossen.

Ja, ik wil een regeling zonder in te loggen

Nu een paar vragen over uw inkomen en eventuele andere betalingsachterstanden. Met deze informatie voorkomen we dat wij u een regeling aanbieden die niet bij u past.

6) Heeft u een betaalachterstand?

Als u geen betalingsachterstanden heeft, kunnen wij waarschijnlijk de regeling aanbieden zoals u die wenst.
Mocht u wel een betalingsachterstand hebben, dan kunnen wij u waarschijnlijk gewoon verder helpen. En anders helpen we met een andere oplossing voor uw betalingsachterstand.
Indien wij aanvullende informatie nodig hebben over uw aanvraag, bellen we u.

Mijn DirectPay

Heeft u een kenmerk ontvangen?

Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, dan kunt contact opnemen met een van onze service-medewerkers via vraag@directpay.nl

URL’s en e-mailadressen van DirectPay

Het komt helaas steeds vaker voor dat er fraude wordt gepleegd door criminelen die zich voordoen als een financiële instantie en betalingsverzoeken via het internet sturen.

Zorg dat u altijd alert bent op het adres van de verzender van e-mails en kijk naar de URL om te controleren of deze betrouwbaar is.

Hieronder vind u een overzicht van de e-mailadressen en URL’s afkomstig van DirectPay.

vraag@directpay.nl  : Dit is ons primaire e-mailadres om berichten te ontvangen en te versturen inzake betalingsregelingen welke wij in behandeling hebben. Vanaf 1 januari 2019 gebruiken wij uitsluitend nog dit e-mailadres om extern te communiceren.

Insolventie@directpay.nl : Dit e-mailadres hebben wij beschikbaar gesteld voor schuldhulpverleners, bewindvoerders, budgetcoaches en curatoren.

Klachten@directpay.nl : Dit e-mailadres hebben wij beschikbaar gesteld voor partijen die een klacht willen indienen over onze dienstverlening en service. Disputen, verweren over vorderingen die wij in beheer hebben vallen hier niet onder. Hiervoor kunt u contact opnemen via vraag@directpay.nl

https://s.directpay.nl/ : Deze URL gebruiken wij voor iDeal betalingen die u via sms bent gestart.

Twijfelt u aan de echtheid van een e-mail of vermoed u dat er sprake is van fraude, neem dan z.s.m. contact met ons op via vraag@directpay.nl of bel ons op 088 900 6666.

 

Ik heb problemen met inloggen in Mijn DirectPay. Wat moet ik doen?

Wanneer u uw inlognaam en/of wachtwoord bent vergeten, stuur dan een e-mail naar vraag@directpay.nl met de volgende informatie: naam, postcode, huisnummer, kenmerk (relatienummer/debiteurnummer), factuurnummer en geboortedatum.

Mocht u desondanks nog steeds problemen ondervinden, laat dit zo snel mogelijk weten door ook een e-mail te sturen naar vraag@directpay.nl met de volgende informatie: naam, postcode, huisnummer, kenmerk (relatienummer/debiteurnummer), factuurnummer, geboortedatum en omschrijving van het probleem. Onze IT afdeling zal het probleem onderzoeken en trachten het zo snel mogelijk voor u op te lossen.

Wat zijn de voorwaarden voor het treffen van een betalingsregeling?

Indien u met DirectPay voor dezelfde vordering al twee maal eerder een betalingsregeling bent overeengekomen, is het niet mogelijk hiervoor nogmaals een regeling te treffen. In alle andere gevallen behoort het treffen van een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Door in te loggen op de website of door het betaalopmaat-formulier in te vullen kunt u een regeling voorstellen. Vervolgens wordt uw voorstel beoordeeld en ontvangt u bericht met de uitkomst.

Welke facturen moet ik nog betalen?

U kunt een overzicht van uw openstaande vorderingen inzien via het selfservice-portaal. Dit overzicht laat zien welke facturen u nog moet betalen.