Ik kan (even) niet betalen.

Als dit aan de hand is kunt u een maand ‘pauzeren’. Dit kan alleen als u dit vooraf aan ons laat weten. Dit kan maximaal drie keer. Let op, als u ons niet laat weten dat u niet gaat betalen, gaan wij ervan uit dat u de gemaakte afspraken over wanneer u betaalt niet nakomt. Dat betekent dat de regeling vervalt én de inning van het (restant)bedrag door het incassobureau gebeurt.

Het kan zijn dat u minder bent gaan verdienen, of dat u om een andere reden niet aan de afspraken die u met ons maakte kunt voldoen. Neem dan contact met ons op. Misschien kunnen we de afspraken aanpassen.

U kunt niet betalen.  Nu niet en ook niet binnen afzienbare tijd. Als dit uw situatie is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Mogelijk komt u in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld.

Wanneer u echt niet kunt betalen, werken we samen met onze partner BringWay. Dit platform legt de verbinding tussen schuldhulpverleners en schuldeisers zodat uw schuldsituatie sneller duidelijk is bij alle betrokkenen.  Daarmee voorkomen zij dat uw situatie verder uit de hand loopt. BringWay is gespecialiseerd in het snel en realistisch oplossen van betalingsachterstanden.

Wat doet BringWay? Meer over BringWay.

Mijn DirectPay

Heeft u een kenmerk ontvangen?

Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, dan kunt contact opnemen met een van onze service-medewerkers via vraag@directpay.nl

Hoe kan ik een kopie factuur opvragen?

Om een kopie van uw factuur te ontvangen, stuur dan een e-mail naar vraag@directpay.nl. Schrijf in deze mail het verzoek om uw factuur te ontvangen samen met de volgende informatie: naam, postcode, huisnummer, kenmerk (relatienummer/debiteurnummer), factuurnummer en geboortedatum.

We nemen uw verzoek in behandeling en zorgen ervoor dat u uw kopie zo snel mogelijk ontvangt. Wilt u er voor zorgen dat u duidelijk uw debiteurnummer en factuurnummer vermeldt? Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Wat zijn de voorwaarden voor het treffen van een betalingsregeling?

Indien u met DirectPay voor dezelfde vordering al twee maal eerder een betalingsregeling bent overeengekomen, is het niet mogelijk hiervoor nogmaals een regeling te treffen. In alle andere gevallen behoort het treffen van een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Door in te loggen op de website of door het betaalopmaat-formulier in te vullen kunt u een regeling voorstellen. Vervolgens wordt uw voorstel beoordeeld en ontvangt u bericht met de uitkomst.

Welke facturen moet ik nog betalen?

U kunt een overzicht van uw openstaande vorderingen inzien via het selfservice-portaal. Dit overzicht laat zien welke facturen u nog moet betalen.