De factuur klopt niet.

Soms is een vordering die wij op u hebben niet (helemaal) terecht. U heeft al (gedeeltelijk) betaald, bijvoorbeeld. Of u heeft met de oorspronkelijke schuldeiser – onze opdrachtgever – contact gehad en afspraken gemaakt. Of misschien bent u het slachtoffer van identiteitsfraude. Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom de oorspronkelijke factuur niet klopt, terwijl wij niet beter weten dan dat u een betalingsachterstand heeft.

Dat is vervelend genoeg. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met het incassobureau. Hoe meer bewijzen u heeft – denk aan oorspronkelijke bonnen, betaalbewijzen, contracten en e-mail- of briefwisselingen – hoe sneller zij de zaak kunnen uitzoeken.

Zolang zij onderzoeken wat er precies aan de hand is, wordt het innen van uw factuur stopgezet. Mocht de factuur inderdaad niet kloppen, dan trekken zij die natuurlijk in. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Blijkt uit het onderzoek dat de factuur wel klopt, krijgt u bericht en kunt u bepalen hoe u de rekening alsnog betaalt.

Mijn DirectPay

Heeft u een kenmerk ontvangen?

Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, dan kunt contact opnemen met een van onze service-medewerkers via vraag@directpay.nl

Namens wie benadert DirectPay mij?

DirectPay werkt met verschillende professionele opdrachtgevers. Uw vordering is door het bedrijf of de instantie aan ons verkocht of in ons beheer geplaatst. Voor u betekent dit dat wij uw gesprekspartner zijn voor de facturen die worden vermeld in de correspondentie.

Hoe kan ik een kopie factuur opvragen?

Om een kopie van uw factuur te ontvangen, stuur dan een e-mail naar vraag@directpay.nl. Schrijf in deze mail het verzoek om uw factuur te ontvangen samen met de volgende informatie: naam, postcode, huisnummer, kenmerk (relatienummer/debiteurnummer), factuurnummer en geboortedatum.

We nemen uw verzoek in behandeling en zorgen ervoor dat u uw kopie zo snel mogelijk ontvangt. Wilt u er voor zorgen dat u duidelijk uw debiteurnummer en factuurnummer vermeldt? Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Welke facturen moet ik nog betalen?

U kunt een overzicht van uw openstaande vorderingen inzien via het selfservice-portaal. Dit overzicht laat zien welke facturen u nog moet betalen.

Ik heb al betaald. Waarom krijg ik dan toch een herinneringsbrief?

Als u recent heeft betaald, kan het zijn dat uw betaling en ons bericht elkaar gekruist hebben. Wanneer de betaling binnen de afgesproken termijn op onze rekening is bijgeschreven, is dat verder geen probleem.