Recht op Kwijtschelding.

DirectPay probeert voor vorderingen in eigendom altijd een betaling op maat te treffen. Soms betekent dat uitstel of (gedeeltelijke) kwijtschelding.

U komt in aanmerking voor uitstel van betaling als:

  1. U bezwaar aantekent. Zolang de procedure loopt heeft u uitstel van betaling.
  2. Wanneer persoonlijke omstandigheden – bijvoorbeeld ziekte, een sterfgeval, een burn-out of ander persoonlijk leed – u verhinderen uw financiële zaken te regelen, kunt u drie maanden uitstel krijgen.
  3. U aangemeld bent voor schuldhulpverlening en wacht op de behandeling van uw zaak. U krijgt drie maanden uitstel van betaling, indien nodig kan er worden verlengd.
  4. U wordt begeleid door een schuldhulpverlener die lid is van de NVVK. Het uitstel duurt zolang de hulpverlener uw dossier in behandeling heeft.
  5. U meerdere betalingsachterstanden heeft van meer dan 60 dagen. Op uw verzoek maken wij daarover afspraken met andere schuldeisers. Gedurende de inventarisatieperiode van maximaal twee maanden krijgt u uitstel van betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

DirectPay zal de incassokosten kwijtschelden als tijdig duidelijk is dat:

  1. U een bijstandsuitkering heeft.
  2. U niet meer dan het minimum loon verdient.
  3. U onder het bestaansminimum leeft.

U komt in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van uw betalingsachterstand als:

  1. U langer dan twee jaar een bijstandsuitkering krijgt.
  2. U onder het bestaansminimum leeft en er geen uitzicht is op verbetering.

Let op: Geen rechten zonder plichten. Om een succesvol beroep te doen op een regeling is het noodzakelijk dat u de vragen van DirectPay op tijd, volledig en naar waarheid beantwoordt. Alleen dan kunnen wij onze dienstverlening en het incasseren van openstaande vorderingen voor u op maat maken.

Mijn DirectPay

Heeft u een kenmerk ontvangen?

Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, dan kunt contact opnemen met een van onze service-medewerkers via vraag@directpay.nl

Hoe kan ik een kopie factuur opvragen?

Om een kopie van uw factuur te ontvangen, stuur dan een e-mail naar vraag@directpay.nl. Schrijf in deze mail het verzoek om uw factuur te ontvangen samen met de volgende informatie: naam, postcode, huisnummer, kenmerk (relatienummer/debiteurnummer), factuurnummer en geboortedatum.

We nemen uw verzoek in behandeling en zorgen ervoor dat u uw kopie zo snel mogelijk ontvangt. Wilt u er voor zorgen dat u duidelijk uw debiteurnummer en factuurnummer vermeldt? Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Wat zijn de voorwaarden voor het treffen van een betalingsregeling?

Indien u met DirectPay voor dezelfde vordering al twee maal eerder een betalingsregeling bent overeengekomen, is het niet mogelijk hiervoor nogmaals een regeling te treffen. In alle andere gevallen behoort het treffen van een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Door in te loggen op de website of door het betaalopmaat-formulier in te vullen kunt u een regeling voorstellen. Vervolgens wordt uw voorstel beoordeeld en ontvangt u bericht met de uitkomst.

Welke facturen moet ik nog betalen?

U kunt een overzicht van uw openstaande vorderingen inzien via het selfservice-portaal. Dit overzicht laat zien welke facturen u nog moet betalen.