Hulp bij schulden.

De geldzorgen kunnen u eronder krijgen. U bent niet de enige. Er zijn in Nederland naar schatting 750.000 mensen met schulden die hen boven het hoofd groeien. Veel mensen trekken te laat aan de bel. Vaak uit schaamte.

Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen. Uw gemeente biedt een loket waar u met uw problemen terecht kunt.

Ook kan het verstandig zijn om contact te zoeken met BringWay. Dit platform biedt schuldeisers en schuldhulpverleners inzicht, waardoor problematische schulden eerder worden ontdekt en makkelijker kunnen worden opgelost.

Een schuldhulpmaatje of schuldhulpverlener kan u helpen. Hij (of zij) probeert altijd eerst een oplossing te zoeken met uw schuldeisers: dit heet het minnelijke traject. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing waarbij besloten kan worden tot schuldsanering.  Dit is het wettelijke traject, ofwel de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

Voor meer informatie over schuldhulp:

Mijn DirectPay

Heeft u een kenmerk ontvangen?

Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, dan kunt contact opnemen met een van onze service-medewerkers via vraag@directpay.nl

Ik heb problemen met inloggen in Mijn DirectPay. Wat moet ik doen?

Wanneer u uw inlognaam en/of wachtwoord bent vergeten, stuur dan een e-mail naar vraag@directpay.nl met de volgende informatie: naam, postcode, huisnummer, kenmerk (relatienummer/debiteurnummer), factuurnummer en geboortedatum.

Mocht u desondanks nog steeds problemen ondervinden, laat dit zo snel mogelijk weten door ook een e-mail te sturen naar vraag@directpay.nl met de volgende informatie: naam, postcode, huisnummer, kenmerk (relatienummer/debiteurnummer), factuurnummer, geboortedatum en omschrijving van het probleem. Onze IT afdeling zal het probleem onderzoeken en trachten het zo snel mogelijk voor u op te lossen.

Hoe kan ik een kopie factuur opvragen?

Om een kopie van uw factuur te ontvangen, stuur dan een e-mail naar vraag@directpay.nl. Schrijf in deze mail het verzoek om uw factuur te ontvangen samen met de volgende informatie: naam, postcode, huisnummer, kenmerk (relatienummer/debiteurnummer), factuurnummer en geboortedatum.

We nemen uw verzoek in behandeling en zorgen ervoor dat u uw kopie zo snel mogelijk ontvangt. Wilt u er voor zorgen dat u duidelijk uw debiteurnummer en factuurnummer vermeldt? Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Wat zijn de voorwaarden voor het treffen van een betalingsregeling?

Indien u met DirectPay voor dezelfde vordering al twee maal eerder een betalingsregeling bent overeengekomen, is het niet mogelijk hiervoor nogmaals een regeling te treffen. In alle andere gevallen behoort het treffen van een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Welke facturen moet ik nog betalen?

U kunt een overzicht van uw openstaande vorderingen inzien via het selfservice-portaal. Dit overzicht laat zien welke facturen u nog moet betalen.